سعید ارکان‌زاده یزدی روزنامه‌نگار و پژوهشگر علوم ارتباطات اجتماعی است. او که متولد سال 1359 در مشهد است، در دانشگاه علم و صنعت ایران کارشناسی مهندسی کامپیوتر خوانده اما در دانشگاه علامه طباطبایی دوره کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی را گذرانده است. اکنون نیز دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی است. ارکان‌زاده در سال 1381 وارد حرفه روزنامه‌نگاری شد و کار خود را ابتدا در ضمیمه همشهری تهران، سپس ایسنا و بعدتر در روزنامه شرق شروع کرد. او در مقاطع مختلف، در نشریاتی چون همشهری، هم‌میهن، تهران امروز، کارگزاران و فرهیختگان نیز کار کرده و اکنون در روزنامه شرق مشغول به کار است. در زمینه پژوهشی نیز تمرکز اصلی کارش بر انواع روزنامه‌نگاری، از چاپی و پخش تا آنلاین، قرار دارد.