رضايي ثمرين سالها در رسانه‌هاي مكتوب و الكترونيكي مختلفي در سطوح مختلف روزنامه‌نگاري كرده. او پيش از اين كتاب “چگونه با خبرنگاران مصاحبه كنيم”نوشته “الن استيونس” را به فارسي برگردانده بود كه پاييز ٩٦ از سوي نشر ثانيه منتشر شد.