کارشناسی ارشد ارتباطات از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، وبلاگ نویس، عضو هیات داوران چندین دوره از جشنواره های وبلاگی در ایران ،دبیر گروه فناوری اطلاعات ماهنامه مدیریت ارتباطات و عضو گروه مجلات موسسه همشهری ، ارایه صدها مقاله در باره وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و موضوع وبلاگها در ایران در نشریات مختلف

هیچ محصولی یافت نشد.