تماس

بسم الله الرحمن الرحيم

تاريخ تاسيس: انتشارات ثانيه در تاريخ 1/10/ 1382 به شماره پروانه 6884 از هيات بررسي و صدور پروانه نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به مسئوليت «احمد توكلي» مجوز گرفت و عملا كار خود را آغاز كرد.

نوع فعاليت: چاپ و انتشار كتاب هاي علوم ارتباطات و روزنامه نگاري (‌ با همين رويكرد انتشارات ثانيه ادعا دارد كه نخستين ناشر بخش خصوصي است كه به طور خاص اهتمام به انتشار كتاب ها اين حوزه  مي كند.)

نشاني: سعادت آباد، خيابان علامه طباطبايي جنوبي، خيابان 26 شرقي، پلاك 20 واحد 4

تلفن تماس: 09123095451

Saniehpress.ir@gmail.com

Tavakoli1336@gmail.com