استیون کویین استاد روزنامه نگاری در دانشکده نوآوری نروژ در اسلو است. وی 24 سال سابقه فعالیت روزنامه نگاری دارد و این بیست و یکمین کتاب وی است.