دکتر حسين امامي، مدرس، مولف و پژوهشگر حوزه ارتباطات پژوهشگر روابط عمومي و رسانه هاي نوين،
داور چندین دوره جشنواره وبسایت های سازمانی، رتبه اول درکارشناسی برتر روابط عمومی در سطح کشور در سال 1390 ،
سخنرانی های متعددی در زمینه های تیپ شناسی فضای مجازی ،وب 2 ،
شبکه های اجتماعی ، روابط عمومی آنلاین و تحلیل گفتمان انتقادی