رابرت تیلور مدیر موسسه ارتباطات تیلور است. او استاد برجسته آموزش رسانه‌ای است. رابرت تیلور دوره‌های بسیاری در زمینه آموزش و مصاحبه رسانه‌ای در سراسر جهان برگزار کرده است. وی مشاور رسانه ای چهره‌های معروفی است.