سید فرید قاسمی متولد ۱۳۴۳ در خرم‌آباد،، نویسنده و پژوهشگر ، پژوهش در حوزه تاریخ مطبوعات ایران،
سردبیری بیش از 15 نشریه،
تالیف بیش از 100 کتاب و حدود 1000 مقاله در حوزه لرستان پژوهی و مطبوعات،
برنده کتاب سال 1383 و دریافت نخستین نشان سرای روزنامه‌نگاران ایران