خانم شارون وی­لر (متولد 1957)، نویسنده و محقق انگلیسی، از چند دهۀ پیش در مطبوعات کشورش در زمینۀ خودرو و فیلم فعالیت کرده است. در ضمن، به سبب بیماری فرزندش، تحقیقات گسترده­ای در زمینۀ کمک به بیماران عصبی و ناتوانان ذهنی، کارهای مفیدی کرده است؛ بویژه از نظر گرفتن بودجۀ دولتی برای حمایت از این بیماران در شهر خود بریستول و تمامی بریتانیا. او، در بیشتر عمر حرفه­‌ای‌ خود خبرنگار آزاد بوده است. در دانشگاه نیویورک و کالیفرنیای شمالی تحصیل و تدریس کرده است.