کریس فراست، گزارشگر، دبیر و سردبیر ، عضویت و فعالیت درسازمان­ها و کانون­های نظارت بر امور اخلاقی رسانه­ ها، عضو سابق مرکز روزنامه­ نگاری مسئولانه سرپرست دپارتمان آموزش روزنامه­ نگاری در دانشگاه جان مورس لیورپول (Liverpool John Moores University) کتاب­ها: اخلاق حرفه­ای روزنامه­ نگاران و مقررات (۲۰۰۷) (Journalism Ethics and Regulation)، اخلاق رسانه­ ای و خودکنترلی (۲۰۰۰) (Media Ethics and Self Regulation)، و صفحه‌آرایی برای روزنامه‌ها و مجلات (۲۰۰۳) (Designing for Newspapers and Magazines)